Gün Işığı Modellemesi

(0212) 963-1714

LEED

 

Günışığı Modellemesi'nin LEED - İç Mekan Kalitesi başlığına  toplam 3 puana kadar (EQc7) katkısı vardır. Ayrıca diğer kredilere de etkisi bulunmaktadır.

BREEAM

 

Günışığı Modellemesi ile BREEAM - Sağlık başlığı, Görsel Konfor kredisinde        (Hea 01) 2 krediye kadar puan alınmaktadır.  Günışığı simülasyonunun diğer etkileri ile daha fazla puan sağlanmaktadır.

GÜN IŞIĞI

 

Kamaşma olmaksızın mahal içerisine alınan gün ışığı aydınlatmadan kaynaklanan elektrik tüketimini ciddi oranda düşürmektedir. Yapılan Gün Işığı Modellemesi ile aydınlatma miktarları optimize edilmektedir.

GÖLGE ANALİZİ

 

Güneş Enerjisi yazları ısı kazançları ile mahalleri ısıtırken bu durum engellenmelidir, kışları ise güneş enerjisinden yararlanmak enerji tasarrufu sağlamaktadır. Gölge Analizi ile optimizasyon sağlanırken gölgeleme elemanlarının tasarımı yapılabilmektedir.

Örnekler

Gün Işığı Modellemesi

Gün ışığı modellemesi, iç mekan aydınlatma seviyesinin açık veya bulutlu gökyüzü durumu için, gerçek hava durumu verileri ve gerçek koordinatlar kullanılarak, yazılım ile veya fiziksel ölçekli modeli ile hesaplanmasıdır. Ekibimiz dünyaca kabul edilmiş simülasyon yazılımları ile Gün ışığı modellemelerini yapmaktadır. Bina yazılım içinde 3 boyutlu olarak modellenir ve tasarım aşamasının öncesinde bina test edilir. Doğru simülasyon sonuçları için bina yönelimi, konumu, yerel iklim verileri, yapı malzemeleri ve iç yüzey yansıtma katsayıları gibi birçok faktör göz önüne alınmaktadır. İlk analizden sonra bina modelinde karşılaştırmalar yapılır ve bina optimizasyonu için çözümler sunulmaktadır.

 

Gün ışığı modellemesinin kullanım alanları:

  • Birden fazla tasarım seçeneklerinin karşılaştırılması,
  • Mevcut tasarımın yeterli ışık alıp almadığının kontrolü,
  • Gölgeleme elemanlarının tasarımı,
  • Kamaşma ve kontrast dengesinin kontrolü,
  • Potansiyel enerji tasarrufunun belirlenmesi,
  • LEED ve BREEM Sertifikaları için doküman hazırlanması vb.

Gün Işığı Modellemesi